Kontakt

  • Vedoucí – Marie Horniková – beruskamracek@seznam.cz
  • Hospodář – Ludmila Vašinová – vasinovalidka@seznam.cz
Adresa klubovny: Domanín 260
Klubovna je umístěna v suterénu MŠ. Z parkoviště brankou přes dvůr.
Sídlo sdružení

YMCA SKAUT
Na Řádku 21
690 02 Břeclav

+420 777 674 057
info@ymcaskaut.cz

IČ: 265 32 859
DIČ: CZ26532859
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
170872418/0300