Historie YMCA Domanín

1945-1948

V Domanině vznikl první chlapecký oddíl v roce 1945, kdy mladí hoši záviděli skautům z Bzence, které vídali v krojích, s batohy na zádech procházet obcí směrem na Buchlov. Zanedlouho vznikl také oddíl dívčí. Do Domanínského oddílu patřily také skauti v sousedních Těmicích. Činnost skončila v roce 1948, kdy se mládežnické organizace musely dobrovolně sloučit v ČSM a Pionýru.

1968-1969

Pražské jaro – politická situace se natolik uvolnila, že Junák, který patřil v té době pod Svazarm se osamostatnil. Nově vzniklá organizace Junáka nesla jméno „ Junáci Zálesáci“. A tak i v Domanině vznikl oddíl Junáků Zálesáků. Bohužel po vstupu vojsk Varšavské smlouvy se musela činnost opět ukončit. Organizace Junáka byla zakázána.

1993-2003

V tomto roce na popud Jestřába ( MuDr. Evžena Řezáče) začal opět v Domanině Junák rozvíjet svou činnost. Protože v té době nebyla žádná jiná dětská organizace, byl z řad dětí velký zájem. Začali jsme se scházet na faře. O rok později nám Obecní úřad nabídl prostory ve Dvoře. Za deset let naší činnosti se nám podařilo s pomocí OÚ, členů oddílu a jejich rodičů klubovnu zrekonstruovat. Z lokálního topení jsme přešli na ústřední topení. Byly provedeny nové rozvody elektřiny, vymalováno, a položena nová podlahová krytina. V areálu jsme dostali k dispozici svoje splachovací WC a možnost odběru vody. Docela se nám také podařilo vybavit kuchyň, která nám plně sloužila  našim potřebám. V oddíle se od jeho vzniku vystřídalo velké množství dětí. Většina, kteří s námi začínali nás opustila. Naštěstí ale zůstalo pár skalních skautů, kterým se dařilo naši činnost rozvíjet a udržovat.

2004-2010

V roce 2004 jsme se rozhodli ukončit svou činnost v organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR a pokračovat pod hlavičkou organizace YMCA T.S., o.s. Dále vyvíjíme běžnou skautskou činnost tak jako v předchozích letech. Změna pro nás nastala v roce 2007, kdy jsme byli upozorněni, že se plánuje rekonstrukce Dvora a  budeme přestěhováni do náhradních prostor. Protože jsme netušili, jaké to budou prostory, využili jsme nabídky a opět se vrátili na faru, kde jsme vlastně začínali. Fara proběhla částečnou rekonstrukcí a jsou v ní ideální podmínky pro naši činnost. Navíc je obklopena velkou zahradou ve které jsme si díky sponzorům zbudovali altán a koutek s houpačkami, skluzavkou a pískovištěm pro menší děti. Tak jako všechny oddíly procházíme obdobím rozkvětu, kdy máme hodně dětí a obdobím, kdy je dětí málo. Od roku 2006 nám začal klesat počet členů hlavně z důvodu mateřské dovolené Lidky Vašinové a brzy na to v roce 2008 se nám vdala naše vedoucí Majka Pokorná (Horniková). Tato situace se podepsala na kvalitě družinových schůzek a děti pochopitelně začaly ztrácet zájem o členství v našem oddíle. V roce 2008 jsme měli již jenom 20 členů a proto jsme dali hlavy dohromady a zkusili jsme svou činnost rozšířit o tvořivé dílny, ve kterých jsme nabídli kurzy patchworku, korálkování, tvoření z fimo hmoty, pletení z pedigu a jiné. A opět se dostáváme do doby rozkvětu. V roce 2010 jsme registrovali 30 členů a po dvou letech jsme jeli na letní tábor. Od září nám přibyla družinka dětí ve věku  4 – 6 let. Přibyli nám také noví členové v řadách vedoucích, kteří jsou aktivní jak v družinách, tak při organizování tvořivých dílen. Díky všem. 

2011-2015

Naše sdružení stále prochází vývojem. V současné době máme tři skupiny dětí. Nejmladší Sovičky pod vedením Věrky Čožíkové, prostřední Gepardy pod vedením Marušky Jurčové a nejstarší Lvy pod vedením Hanky Hrotkové. Děti mají možnost využívat taneční podložky pod vedením Hanky Šlahůnkové. Vznikl nám kroužek patchworku pod vedením Evy Pivkové. 

V roce 2014 jsme požádali obec Domanín o pronájem prostor v suterénu MŠ, kde vznikl velký prostor pro dílnu patchworku, klubovnu a taneční podložky. Keramická dílna v současné době slouží dětem v MŠ.

2016-2021

V roce 2016 máme družiny Gepardy, Lvy, Sovičky, Á-Tým. Dále kroužek patchworku, taneční podložky  a keramický kroužek. V roce 2016 strávili Gepardi týden na Chatě u Pěti Žídel. Lvi prožili týden na Vápenkách. 
V roce 2017 přešli se z Gepardů stala družina Á-Tým a strávila týden v Olomouci. Lvi jeli opět na Vápenky. 
V roce 2018 družiny i kroužky zůstaly stejné jak v předchozím roce. Á-Tým jel na týden poznávat Třebíč a Lvi opět na Vápenky.
V roce 2019 nám vznikla nová družina Motýlků. Keramický kroužek, který 2 roky nefungoval, protože nebyl vedoucí opět obnovil svou činnost. Á-Tým prožil týden poznáváním Prahy a Lvi byli na Bítově. V tomto roce jsme také opravili a nechali posvětit Skautský kříž v Pustých.
V roce 2020. Skončila družina Gepardů. Ostatní družiny pokračují ve své činnosti . Už také nemáme taneční podložky. Na klubovně je x-box s kinectem u kterého děti tráví postu času. Á-Tým strávil týden v Jeseníku a Lvi v Hrorní Lhotě u Luhačovic. 
V roce 2021 nám vznikla nová družina Surikat. Zorganizovali jsme dva Letní kempy. Jeden na chatě U Pěti Žídel a jeden příměstský na klubovně.