Surikaty

Oddíl Surikat je složen z dětí ve věku od 5 do 7 let. Družinka probíhá každou středu od 16:30 do 18:00 hodin. Uskutečňujeme výpravy do přírody, děti poznávají její krásy, jsou vedeny k ekologii, učí se vzájemně spolupracovat a pomáhat svým bližním, dále se dozvídají  o tradicích a zvycích, tvoří a seznamují se s dalšími skautskými principy.